Học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013-2014 - Khóa 12 (Liên kết)


Trích Quyết định số 455/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng học sinh - sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho sinh viên các lớp liên kết hóa dầu khóa XII.

 (có danh sách và mức thưởng kèm theo)

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, những học sinh - sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow