Khen thưởng học sinh, sinh viên khóa 10 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện - Năm 2014


Trích Quyết định số 457/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 29 học sinh, sinh viên khóa X đã đạt thành tích 

cao trong học tập và rèn luyện (có danh sách và mức thưởng kèm theo).

Hình thức khen thưởng: giấy khen và 200.000đ/mỗi học sinh, sinh viên.

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, học sinh 

sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow