Học bổng khuyến học cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập - kì I năm 2014


Trích Quyết định số 456/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến học cho 07 sinh viên có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn vượt khó học tập, gồm những HSSV sau:

Với số tiền thưởng là: 500.000/01 HSSV.

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, và các 

HSSV có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Có danh sách kèm theo)

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow