Giới thiệu Phòng Công tác học sinh - sinh viên


THÔNG TIN PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Trưởng phòng: CN. Trần Xuân Cảnh

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng

- Chuyên viên: 02

2. Chức năng:

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nếp sống văn minh cho HS-SV

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác HS-SV.

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chế độ chính sách đối với HS-SV theo quy định, đảm bảo cho HS-SV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HS-SV trúng tuyển nhập học vào Trường; Hướng dẫn công tác đại hội lớp đầu mỗi năm học, tham mưu cho Ban giám hiệu ra quyết định chuẩn y ban cán sự lớp; tổ chức làm thẻ HSSV.

- Chủ trì, kết hợp với các Phòng, Khoa liên quan và giáo viên chủ nhiệm thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ học phí, vay vốn tín dụng, trợ cấp xã hội, và những chính sách khác cho HS-SV.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa trong nhà Trường đề xuất giáo viên chủ nhiệm cho các lớp vào đầu mỗi năm học.

- Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, tham mưu  quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận học lại lại.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác tuyên truyền giáo dục cho HS-SV về phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức sinh họat chính trị đầu khóa cho HS- SV. Tổ chức chào cờ đầu tuần theo quy định của BGH.

- Thực hiện việc tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện theo từng học kỳ, năm học cho HS-SV, chủ trì tham mưu cho Ban giám hiệu công tác xét học bổng khuyến khích học nghề cho HS-SV.

- Phối hợp với Thanh tra của Trường Tổ chức, quản lý việc học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giáo viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học đột xuất.

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong  cho HS-SV nhà trường, tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến HS-SV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa trong Nhà trường để tổng hợp, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm theo Quy chế.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với HS-SV của Nhà trường;

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

- Thừa lệnh Hiệu trưởng triệu tập HS-SV để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các học HS-SV đang học tại Trường.

5. Liên hệ:

Văn phòng - Tầng trệt - Khu Hiệu bộ

- Điện thoại: (0255) 2213.123

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Phòng

- Điện thoại: 0935.001.316

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow