Giới thiệu Phòng Đào tạo


THÔNG TIN PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Nhân sự:

Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng: ThS. Lê Vinh Cầm

- Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thùy Trang

Nhân viên:

- ThS. Huỳnh Thiếu Duy

- CN. Trương Thị Ngọc Bích

- CN. Hồ Vũ Quỳnh Vân

 

 

 

2. Liên hệ:

- Điện thoại: 0255.6525.940

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và kế hoạch phát triển đào tạo của Nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều tiết tiến độ, kế hoạch đào tạo đảm bảo thời gian và khối lượng.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.

4. Nhiệm vụ:

- Xây dựng mục tiêu chương trình kế hoạch đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo các khóa học, các loại hình đào tạo trong Nhà trường.

- Lập kế hoạch tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

- Xây dựng các quy định, quy chế chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý đào tạo.

- Theo dõi việc học tập của HS-SV toàn Trường, các khóa học, chuyên ngành; bảo lưu kết quả học tập, thôi học của HS-SV.

- Nghiên cứu đề xuất phương án phát triển về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định. Lập kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và bế giảng năm học (lễ phát bẳng tốt nghiệp).

- Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa học và năm học cho các khóa học. Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập của giáo viên và HS-SV. Tổng hợp giờ giảng của cán bộ giáo viên theo từng khóa học, học kỳ và năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt, lập kế hoạch các hội thi giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi tay nghề cho HS-SV.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp đúng kế hoạch và quy định.

- Đánh giá, phân loại kết quả học tập của HS-SV theo quy chế. Tổng hợp số liệu, các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo báo cáo Hiêu trưởng và cấp trên khi có yêu cầu.

- Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, lập sổ theo dõi và cấp phát bằng, chứng chỉ cho HS-SV và hồ sơ đào tạo theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, trình độ cho đội ngũ giáo viên.

- Hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở nghề đào tạo mới. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tế của Trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Định hướng nghiên cứu các đề tài ứng dụng, phối hợp các phòng, khoa liên quan nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường; tổng hợp đề tài các cấp để có cơ sở tính thời gian nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa khọc; đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà trường và theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường định hướng cho HS-SV tham gia nghiên cứu khoa học, gắn kiến thức ở Trường vào thực tế nghiên cứu để tạo ra sản phẩm, tổ chức cho HS-SV tham gia nghiên cứu các đề tài trình độ công nghệ cao.

- Định kỳ báo cáo việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trình Hội đồng; quản lý và lưu giữ các hồ sơ khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu, rút kinh nghiệm tổng kết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Quyền hạn của Trưởng phòng:

- Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập giáo viên, HS-SV để giải quyết những công việc theo chức năng của Phòng.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký bảng điểm toàn khóa của HS-SV, thông báo kết luận các cuộc họp chuyên môn.

6. Thành tích đạt được của đơn vị qua các năm:

- 2002 – 2016: Giấy khen của Hiệu trưởng cho Tập thể Lao động xuất sắc.

- 2011: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường giao đoạn 2001-2011

- 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/

7. Các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:

TT

Tên Đề tài

Mã số

Cấp thực hiện

CNĐT

1

Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh

T2011-01

Trường

Lê Vinh Cầm

2

Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý và khảo sát thông tin của HSSV

T2016-02

Trường

Lê Vinh Cầm

3

Thiết kế và kết nối dữ liệu sổ quản lý HSSV

P2016-03

Phòng

Huỳnh Thiếu Duy

TT

Tên Sáng kiến, giải pháp

Mã số

 

Người thực hiện

1

Ứng dụng tin học trong việc quản lý dữ liệu, in ấn và cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp nghề

S2015-07

 

Huỳnh Thiếu Duy

2

Biểu mẫu hóa các văn bản dùng cho một số mảng công việc tại Phòng Đào tạo

S2015-05

 

Lê Thị Thùy Trang

 

 

(Cập nhật 23/05/2017)

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow