Giới thiệu Phòng Kiểm định chất lượng và Đối ngoại


THÔNG TIN PHÒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG & ĐỐI NGOẠI

- Trưởng phòng: CN. Võ Duy Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 02

2. Chức năng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, quản lý công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đối ngoại (hợp tác quốc tế) trong các lĩnh vực hoạt động thuộc Nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

- Quản lý xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường. Hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định trong toàn Trường và viết báo cáo kết quả kiểm định.

- Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến kiểm định chất lượng theo quy định.

- Xây dựng, triển khai, xúc tiến thực hiện các dự án, các chương trình hợp tác với các đơn vị nước ngoài.

- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các đoàn vào, đoàn ra của Trường (cấp quốc tế).

- Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Quyền hạn của Trưởng phòng:

Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị về kế hoạch kiểm định của các đơn vị trong Trường.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 2212.783

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow