Giới thiệu Phòng Quản lý thiết bị và Dịch vụ sản xuất


THÔNG TIN PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & DỊCH VỤ SẢN XUẤT

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 02

2. Chức năng:

Là phòng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và định hướng phát triển các trang thiết bị, vật tư thực hành bao gồm: xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý, điều chuyển thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy và thực hành thực tập  trong Nhà trường. Sản xuất dịch vụ, thực hiện kế hoạch thực hành kết hợp với dịch vụ sản xuất

3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, thực hiện và quản lý việc thực hiện kế hoạch thực hành kết hợp với sản xuất, kế hoạch sản xuất dịch vụ trong trường.

- Đề xuất xử lý sản phẩm thực hành, thực tập của học sinh- sinh viên.

- Chuẩn bị điều kiện để Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng dịch vụ sản xuất, theo dõi đôn đốc các đơn vị trong Trường được phân công thực hiện hợp đồng dịch vụ-sản xuất hoặc công việc liên quan.

- Kết hợp với các Khoa nghề để định hướng phát triển trang thiết bị dạy nghề theo kế hoạch, theo các dự án.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng định mức vật tư thực hành của HS-SV các Khoa nghề.

- Chủ trì phối hợp với các Khoa nghề và phòng Kế toán – Tài vụ trong việc đề xuất mua sắm và tổ chức thực hiện việc đấu thầu, chọn thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hành theo đúng qui định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu và làm thủ tục bàn giao trang thiết bị vật tư thực hành của Nhà trường đến đơn vị trực tiếp sử dụng theo qui định.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trang thiết thiết bị, vật tư thực hành và việc thực hiện nội qui thực hành thực tập tại xưởng trường của các Khoa nghề.

- Hướng dẫn các Khoa nghề, đơn vị trực thuộc mở sổ sách về quản lý thiết bị và vật tư thực hành, làm lý lịch các thiết bị để quản lý, sử dụng có hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các Khoa nghề và phòng Kế toán – Tài vụ trong kiểm tra đề xuất sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị giảng dạy, thực hành  của các Khoa nghề và đơn vị trực thuộc Trường, đảm bảo thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo của Nhà trường. 

- Tham mưu đề xuất trong việc điều chuyển trang thiết bị giữa các đơn vị trong Nhà trường.

- Phối hợp với các Phòng-Khoa, đơn vị liên quan  thực hiện việc  kiểm kê, thanh lý trang thiết bị vật tư thực hành, sản phẩm thực hành thực tập theo quy định.

- Định kỳ báo cáo kết quả quản lý sử dụng trang thiết bị, vật tự thực hành của các khoa nghề cho Ban giám hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Quyền hạn của Trưởng phòng:

Thừa lệnh Hiệu trưởng trong việc ban hành văn bản đến các khoa về việc bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị giảng dạy thực hành hàng năm.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255)2212.736

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow