Chức năng, nhiệm vụ Khoa Khoa học cơ bản


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. CHỨC NĂNG:

- Khoa khoa học cơ bản là tổ chức chuyên môn có chức năng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy - học tập của Nhà trường. 

- Khoa Khoa học cơ bản có chức năng quản lý và triển khai các nhiệm vụ đào tạo các môn học chung thuộc Khoa quản lý cũng như các hoạt động xã hội khác.

- Khoa khoa học cơ bản tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Nhà trường, của cấp trên. Chịu sự lãnh - chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

II. NHIỆM VỤ:

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung các môn học  thuộc Khoa; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học tự chọn; biên soạn giáo trình các môn học phục vụ công tác dạy và học.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước  cho học sinh - sinh viên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học phục vụ công tác dạy và học ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên - học sinh trong Nhà trường.

- Quản lý cán bộ giáo viên của Khoa theo quy định của pháp lệnh công chức và của Nhà trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.

- Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.

- Phối hợp  với các Phòng, Khoa chuyên môn và các đơn vị trong Nhà trường nhằm đáp ứng mục tiêu chung của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

(01/06/2015)

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow